O nás

Viac ako 10 rokov skúseností

Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov zaoberá dodávkami vzduchotechnických zariadení určených na vykurovanie, chladenie a filtráciu vzduchu pre použitie v širokom spektre prevádzok a objektov. Vykurovacie jednotky, ventilátory a decentrálne klimatizačné jednotky sú určené predovšetkým pre obchodné, komerčné alebo priemyselné účely, ako sú výstavné miestnosti, supermarkety, sklady alebo dielne. Súčasťou našich riešení pre priemysel sú modulárne zariadenia pre filtráciu vzduchu v špecifických prevádzkových podmienkach priemyselných podnikov rôzneho druhu kde sú požiadavky na filtráciu emulznej hmly, aerosólov či prachu vznikajúcich počas technologických procesov. Popri týchto špeciálnych aplikáciách sa zameriavame aj na dodávky modulárnych filtrov zameraných na ochranu pred vírusmi, baktériami a rádioaktívnymi a toxickými látkami pre aplikácie v biotechnológii, v nanotechnológii a v čistých priestoroch.

Osobitnou časťou sú jednotky určené na rekuperáciu a dodávku teplého a studeného vzduchu do domácností a čistenie vzduchu v domácnostiach.

Naším cieľom je predovšetkým spoľahlivosť, rýchlosť, flexibilita dodávok a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka. Zákazníkom tiež ponúkame nový trend, a to dodávku priamo na miesto určenia, vrátane časových požiadaviek.

Naše produkty

Urobíme to za Vás

Technické poradenstvo