Decentrálne klimatizačné jednotky
Ak má byť vytvorená požadovaná klíma, je potrebné nájsť optimálne technické riešenie a prostriedky na jej zabezpečenie. U nás nájdu montážne firmy, projektanti, investori a užívatelia pre každú požadovanú aplikáciu a všetky požiadavky užívateľov vhodné produkty vrátane optimalizovaného príslušenstva. Mnohostrannosť a flexibilita klimatizačných jednotiek v tejto produktovej skupine ponúka komplexné technické riešenie pre akúkoľvek požiadavku.

Cassette-Geko
Nepriame chladenie – chladiaca voda
3 veľkosti s 3 výkonovými radami
Množstvo vzduchu 250 – 1520 m3 / h
Chladiaci výkon 1,5 – 10,5 kW
Vykurovací výkon 2,2 – 18,6 kW
2-rúrkový a 4-rúrkový systém, el. kúrenie
Ventilátor s AC alebo EC-motorom
Modul Single 600 x 600 mm, Double1200 x 600mm, Big Single 850 x 850 mm
Certifikované podľa EUROVENT

Požiadať o cenovú ponuku: