Decentrálne klimatizačné jednotky
Ak má byť vytvorená požadovaná klíma, je potrebné nájsť optimálne technické riešenie a prostriedky na jej zabezpečenie. U nás nájdu montážne firmy, projektanti, investori a užívatelia pre každú požadovanú aplikáciu a všetky požiadavky užívateľov vhodné produkty vrátane optimalizovaného príslušenstva. Mnohostrannosť a flexibilita klimatizačných jednotiek v tejto produktovej skupine ponúka komplexné technické riešenie pre akúkoľvek požiadavku.

Flex-Geko
Základná varianta klimatizačnej jednotky je vhodná na vykurovanie a / alebo chladenie a môže byť kombinovaná s rôznymi dielmi príslušenstva. Vyššia varianta poskytuje viac funkcií a väčšiu výbavu. S touto jednotkou je možné klimatizovať priestory aj v zmiešavacom režime. Podľa potreby sú jednotky vybavené pripojením na vykurovaciu alebo chladiacu vodu a navyše môžu byť vybavené prídavným elektrickým kúrením. Umožňuje nástenné, podstropné alebo medzistropné prevedenie.

Vysoká pružnosť a efektívnosť
Nízka hlučnosť
Nízka spotreba energie
Jednoduchá inštalácia a obsluha
Kúrenie – vykurovacia voda, el. kúrenie, chladenie – chladiaca voda, priamy výparník
8 veľkostí so 4 výkonovými radami
Množstvo vzduchu 145 – 1820 m3 / h
Chladiaci výkon 0,9 – 10,8 kW
Vykurovací výkon 0,6 – 19,6 kW
Ventilátory s AC i EC – motory (GreenTech)
4 smery prúdenia vzduchu
Certifikované podľa EUROVENT
Hygienické prevedenie podľa VDI 6022 certifikované Inštitút HY (Gelsenkirchen, Nemecko)

Požiadať o cenovú ponuku: