Systém riadeného vetrania ovládaný senzormi. Jednotky možno ľahko ovládať a nastaviť ich parametre pomocou ENDURA DELTA APP. Táto aplikácia poskytuje dôležité informácie o tom, ako systém pracuje a aká je kvalita vzduchu vo vašom dome. Všetky jednotky sú vo verzii pravá/ľavá a tiež v konfigurácii,všetky vstupy hore – T4“ alebo „dva vstupy hore a dva vstupy dole – T2/B2“. Jednotky majú štandardne protimrazovú ochranu, osadenie integrovaného predohrevu je voliteľné.

OVLÁDANIE – ENDURA DELTA APP
Firma Renson si ako inovatívny špecialista kladie za cieľ premeniť každý dom na zdravé a príjemné prostredie. Jednotka ENDURA Delta – systém riadeného vetrania so zabudovaným tepelným výmenníkom – môže byť ľahko ovládaná pomocou smartfónu alebo tabletu. ENDURA Delta APP navyše poskytuje informácie o funkcii jednotky a o stave a kvalite vnútorného vzduchu

Ovládanie systému pomocou ENDURA Delta APP
štandardne pre operačné systémy IOS, Android, Windows Mobile na smartfóne alebo tablete umožňuje:

ovládať systém prostredníctvom rýchlej a intuitívnej navigácie v rôznych menu

kontrolovať aktuálny stav ventilačného systému. Aplikácia poskytuje informácie o celkovom objeme vzduchu, o hodnote relatívnej vlhkosti, o kvalite vnútorného vzduchu, o teplote vo vnútri objektu a vonku a o stave filtrov

nastaviť časový program, ktorý vám umožní vykonať zmeny v aktuálnom režime

konfigurovať jednotku (servisné menu)

vyhotoviť hlásenie a registrovať jednotku pre servisné úkony

FUNKCIA OCHLADZOVANIA – BREEZE
Jednotka ENDURA Delta je vybavená plne automatickým letným bypassom. Tento bypass umožňuje, aby v letných mesiacoch mohol byť dom v nočných hodinách ochladzovaný chladnejším vonkajším vzduchom. Ak nastane aktivácia bypassu, odvádzaný teplý vzduch neprechádza cez tepelný výmenník a teplo nie je odovzdávané čerstvému chladnému vzduchu prichádzajúceho zvonku. Chladný vzduch možno teda využiť na ochladzovanie vášho domu. Navyše nie je potrebné, aby sa zvýšil prietok. Bypass je aktivovaný plne automaticky, v závislosti od vnútornej a vonkajšej teploty.

Automatická/manuálna funkcia BREEZE
Ovládanie je možné pomocou aplikácie ENDURA Delta APP. Môžete si tak sami nastaviť ako intenzívne chcete ochladzovať váš dom. Funkciu Breeze môžete využiť aj na kúrenie v objekte vtedy, keď je vnútorná teplota nižšia ako teplota vonkajšieho vzduchu (v zá- vislosti od nastavených odporúčaných hodnôt)

AUTOMATICKÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
Jednotka Endura Delta je štandardne vybavená protimrazovou ochranou. V prípade poklesu teploty pod bod mrazu môže nastať zamŕzanie kondenzátu v tepelnom výmenníku. Dochádza aj k poklesu účinnosti a vzniká možnosť poškodenia. Endura Delta je vybavená ochranou proti týmto možným problémom. Táto ochrana zaručuje, že sa zvýši objem odvádzaného vzduchu oproti privádzanému, čo udržiava výmenník v kladných teplotách dlhšiu dobu. V chladnejších oblastiach je možné do jednotky namontovať elektrický predohrev. Ak teplota privádzaného vzduchu klesne pod bod mrazu, predohrev čiastočne zohrieva privádzaný vzduch. Vykurovací element pracuje na princípe modulového, čo zaručuje, že spotreba elektrickej energie zostane na čo najnižšej hodnote.

EXTERNÝ SENZOR KVALITY VZDUCHU
Jednotka Endura Delta má štandardne osadené integrované senzory pre meranie kvality odvádzaného vzduchu. Navyše je možné pridať externý senzor CO2 do miestností s prívodom vzduchu. To umožňuje presnejšiu a rýchlejšiu odozvu na zmenu kvality vzduchu. Senzor kvality vzduchu zobrazuje aktuálnu hodnotu kvality (stupnica od zelenej po červenú) a aktuálnu úroveň ventilácie.

Bezdrôtový senzor kvality vzduchu
(ovládané senzorom) – ovládanie so zobrazením aktuálnej hodnoty

zmena úrovne vetrania možná

napájanie 230 V/50 Hz

bezdrôtová komunikácia s Master displejom

ENDURA DELTA – DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Funkcia krb
Funkcia „Krb“ je aktivovaná signálom z externého spínača. Jej spustením nastane dočasná nerovnováha na strane privádzaného vzduchu (pretlak) dôležitý pre správne horenie, čo zamedzí úniku nebezpečného CO z ohniska.

Výmena filtra
Ak je potrebné vymeniť filter, budete o tom informovaný v aplikácii v smartfóne, pomocou integrovaného dotykového displeja, prípadne na externom paneli, ak je nainštalovaný. Táto funkcia pracuje na princípe dodržiavania prednastavených časových intervalov.

Prázdninový režim
Umožňuje nastaviť začiatok a koniec obdobia dlhšej neprítomnosti. Systém vetrania potom pracuje s maximálnou energetickou účinnosťou.

FUNKCIA OCHLADZOVANIA – BREEZE
Aby bol dom správne vetraný, je nutné zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu. V dome sú miesta, ktoré nemajú prívod ani odvod vzduchu, napríklad chodby. Vzduch privádzaný do obytných priestorov prechádza stredom domu do miestností s odvodom – kúpeľne, toalety – týmito priestormi musí prechádzať nehlučne a prevetrávať celý dom.

LNVISIDO – SKRYTÉ VETRANIE NAD DVERAMI
Vďaka estetickému zabudovaniu nad dvere nie je potrebné žiadne nevzhľadné a rušivé podrezávanie dverí. Unikátne riešenie zabraňuje tomu, aby bolo vidieť z jednej miestnosti do druhej, a prúdenie vzduchu zostáva zachované.

LNVISIDO – SKRYTÉ VETRANIE NAD DVERAMI
Vďaka estetickému zabudovaniu nad dvere nie je potrebné žiadne nevzhľadné a rušivé podrezávanie dverí. Unikátne riešenie zabraňuje tomu, aby bolo vidieť z jednej miestnosti do druhej, a prúdenie vzduchu zostáva zachované.

Výhody
skryté riešenie – úplne zabudované

nie je vidieť na druhú stranu

vhodné pre všetky typy dverí hrúbky min 35 mm

vhodné do každého interiéru

garantovaný prietok vzduchu 25 m3

zníženie hluku

bez prievanu

Požiadať o cenovú ponuku: